Albion: Temný Vek [svet pre fantasy hry na hrdinov]

Albion
Zvesti
Obyvatelia Albionu
Povolania
Mudrc
Listiny
Taverna
Zaujímavé miesta

Najnovšie zvesti

[22. január 2005]

Prebehlo rozdelenie hry na hrdinov Albion: Temný Vek na dve časti. Jednou časťou je fantasy hra na hrdinov Svet Mýtov, ktorá je univerzálna a nie je naviazaná na žiadny svet. Druhou časťou je herné prostredie Albion: Temný Vek nezávislé na použitých pravidlách akejkoľvek hry na hrdinov.

Mudrc

Mesto

Povolenie na vstup do určitých častí alebo v noci

Všetky mestá bez výnimky majú od západu do východu slnka zatvorené brány, stráž nikoho nepustí do mesta, pokiaľ to nie je vysoko postavený občan mesta, šľachtic alebo posol, a aj to si dôkladne overujú. Poslov síce do mesta pustia, ale iba do strážnice, z tej ho pustia až ráno. Hradby bývajú dobre osvetlené a prechádzajú sa po nich stráže, ktoré nemajú radi nočné návštevy.

Aj cez deň sú niektoré časti mesta pre obyčajných ľudí a kadejaké podozrivé živly neprístupné, napríklad mestský hrad, sídla šľachty a podobne. Takéto miesta sú dobre strážené a stráže nepustia dnu hocikoho, najmä keď vyzerá ako trhan alebo žobrák.

Mýto pri vstupe

Každý, kto chce vstúpiť na územie mesta, musí pri vstupe zaplatiť mýto. Ak nezaplatí, stráže ho nepustia dnu. Výška mýta býva spravidla okolo 2 až 10 medených, môže sa však stať, že bude aj vyššie.

Dodržiavanie zákonov a dohľad nad ich dodržiavaním

Predstavitelia mesta sú veľmi citlivý na to, keď niekto nedodržuje zákony, ktoré oni vydali, a preto je v každom meste mestská hliadka, ktorá sa stará o dodržiavanie zákonov.

Úlohou hliadky je udržiavať poriadok v meste, chytať zlodejov, vrahov a iné kriminálne živly, zabrániť krčmovým bitkám a pouličným súbojom, dozerať na čestnosť obchodníkov na trhu aj v obchodíkoch a podobne.

Zločin

Aj napriek snahám predstaviteľov mesta a mestskej hliadke sa v každom meste pohybuje veľa zlodejov, ktorí len čakajú na vhodnú príležitosť niekoho okradnúť. Veľmi často sa združujú do organizovaných skupín, aby sa im lepšie a bezpečnejšie kradlo.

Okrem zlodejov sa v meste vyskytujú aj iné kriminálne živly, rôzny vrahovia, podvodníci, vydierači a podobne, ktorí nemajú žiadne zábrany a za svojimi čiernymi cieľmi idú aj cez mŕtvoly. Niektoré mestské štvrte, v ktorých žije mestská chudoba a spodina, majú takú zlú povesť, že obyčajní obyvatelia sa tam neodvážia vkročiť ani cez deň, nie to ešte v noci. Ak tam niekto omylom v noci zablúdi, už ho väčšinou nikto živého neuvidí.

Krčmové bitky

Krčmové bitky sú pomerne časté, avšak nejde v nich väčšinou o život, kým niekto nevytiahne zbraň. Vtedy už ide do tuhého a vždy sa nájde niekto, kto zavolá mestskú hliadku. Tá nemá rada ozbrojených výtržníkov. Ak sa stane, že niekto zomrie pri potýčke v krčme, jeho kamaráti sa určite budú snažiť pomstiťdruhovu smrť a môže sa z toho strhnúť pomerne veľký boj na život a na smrť.

Miac majstrov v rôznych remeslách, viac tovaru

Všeobecne platí, že čím väčšie mesto, tým je v ňom viac majstrov rôznych remesiel a tým ľahšie sa dá získať nejaké špeciálne alebo veľmi kvalitnévybavenie. Nie vždy sa dá všetko zohnať na jednom mieste alebo v jednom meste. Ak postava potrebuje niečo špeciálne, musí obvykle hľadať vo viacerých mestách.

Viac učiteľov

Podobne ako o majstroch remesiel, aj o učiteľoch platí to, že vo väčšom meste postava skôr nájde nejakého učiteľa, ktorý by ju naučil niečo nové, ako v malom mestečku či dedine. Postupne, ako bude postava skúsenejšia, bude stále ťažšie nájsť vhodného učiteľa, ktorý by ju naučil niečo nové.