Albion: Temný Vek [svet pre fantasy hry na hrdinov]

Albion
Zvesti
Obyvatelia Albionu
Povolania
Mudrc
Listiny
Taverna
Zaujímavé miesta

Najnovšie zvesti

[22. január 2005]

Prebehlo rozdelenie hry na hrdinov Albion: Temný Vek na dve časti. Jednou časťou je fantasy hra na hrdinov Svet Mýtov, ktorá je univerzálna a nie je naviazaná na žiadny svet. Druhou časťou je herné prostredie Albion: Temný Vek nezávislé na použitých pravidlách akejkoľvek hry na hrdinov.

Povolania

Vo svete Albionu sa postavy môžu živiť všeličím, tu je výber niekoľkých typických povolaní.

Žoldnier

Postava, ktorá sa nechá najímať za peniaze na stráženie objektov, karaván a iných vecí, na stráženie a ochranu mesta alebo nejakej osoby, prípadne na boj proti inému mestu. Vie vynikajúco bojovať rôznymi zbraňami, je silný a odolný. Niektorí žoldnieri využívajú v boji hrubú silu, niektorí rôzne šermiarske triky.

Bojovník

Bojovník je silný, odolný, avšak trochu neobratný, preto sa spolieha iba na rozdávanie silných, zdrvujúcich rán a nie na rôzne šermiarske finty. Bojovníci väčšinou pochádzajú spomedzi severanov alebo horalov, všeobecne spomedzi menej civilizovaných divokých kmeňov.

Šermiar

Nie je taký silný a odolný ako bojovník, avšak je veľmi obratný a v boji používa rôzne šermiarske finty namiesto hrubej sily. Šermiar je veľmi nebezpečný protivník. Šermiari väčšinou pochádzajú z civilizovanejších spoločenstiev.

Lovec

Lovec trávi väčšinu svojho života v divokej prírode, do civilizovaných oblastí zájde len občas, keď chce predať svoj úlovok alebo potrebuje veci, ktoré si nedokáže zaopatriť v divočine. Vyzná sa v stopovaní a love zveri, v prírode je ako doma. Pozná veľa zvierat, ich zvyky a správanie.

Zlodej

Je to osoba, ktorá sa živí okrádaním druhých. Je veľmi obratný, šikovný, vie otvárať zámky, šplhať po stenách, okrádať druhých tak, že si to ani nevšimnú. Mesto, v ktorom žije, pozná ako svoju dlaň, je veľmi ťažké chytiť ho tam. Zlodeji sa väčšinou združujú do rôznych spoločenstiev, aby boli silnejší.

Vrah

Člen cechu vrahov je veľmi nebezpečná postava. Vyzná sa vo všelijakých jedoch, zbraniach a spôsoboch zabíjania, väčšinou si ho najímajú na odstránenie nepohodlnej osoby. Je veľmi obratný, silný a inteligentný, je to nebezpečný smrtiaci protivník.

Šaman

Kmeňový kňaz, ktorý sa vyzná v liečení, bylinkárstve, pozná prírodné zákony, pozná a dokáže veľa vecí, aké obyčajný smrteľník nie. Je ochrancom tradícií a zvykov svojho kmeňa, jeho požehnanie rozhoduje o úspechu či neúspechu v živote príslušníka kmeňa. Povráva sa, že šaman si veľmi dobre rozumie zo zvieratami.

Čarodej

Postava, ktorý dokáže využívať silu mágie a dokáže rôzne nepredstaviteľné a úžasné veci. Je veľmi vzdelaný a inteligentný, avšak jeho fyzické vlastnosti nie sú veľmi rozvinuté, pretože takmer celý život presedí vo svojej veži pri štúdiu a pokusoch.

Hraničiar

Hraničiari sú elfovia, ktorí sa stále túlajú po hraniciach elfích území, ktoré ochraňujú. Je však možné stretnúť ich aj ďaleko od elfích území, kde sú väčšinou za nejakým účelom, napríklad zbierajú informácie, niekoho hľadajú a podobne. Väčšinou sa túlajú v malých skupinkách, nezriedka aj sami. Vyznajú sa v stopovaní, ale aj v boji, poznajú prírodu ako svoju dlaň. Kolujú legendy o tom, že majú nadprirodzené schopnosti.

Križiak

Križiak je svätý bojovník, ochranca pravej viery. Je nezmieriteľný nepriateľ pohanov a iných rás, ktoré neveria v Krista. Križiaci sú fanatickí bojovníci proti pohanom, netolerujú inú vieru, svoju šíria ohňom aj mečom. V boji využívajú nie len zbrane, ale aj svoju vieru. Viera im dodáva nadľudskú silu, výdrž, rýchlosť, pomáha im uzdraviť sa, zraniť nepriateľa a iné nevídané veci.

Inkvizítor

Ruka zákona Svätej Cirkvi, lovec čarodejníc, démonov a heretikov. V boji s kacírmi a pohanmi je neľútostný, neštíti sa použiť aj násilie a mučenie. Obyčajní ľudia sa ho boja. Jeho viera v Svätú Cirkev a Boha je veľmi silná, rovnako ako nenávisť ku všetkým, čo sa nepodriaďujú Svätej Cirkvi. Zväčša cestuje v sprievode svojich ochrancov, avšak ani osamelí inkvizítori nie sú výnimočným javom.

Pyros

Trpasličí klerik Finweara, Boha Ohňa, sa nazýva pyros. Pyros je zároveň kňazom aj bojovníkom, vedie svojich druhov v boji po boku najlepších bojovníkov. Je silný, ale zároveň múdry, zo svojej viery čerpá moc robiť nadprirodzené veci, ktoré bežní smrteľníci nedokážu.

Druid

Druid je klerikom Prírodného náboženstva, verí v Matku Prírodu, z ktorej čerpá svoju silu. Má veľké znalosti o prírode, je s ňou úzko spojený. V mestách sa takmer nevyskytuje, žije väčšinou v malej dedinke na okraji divočiny alebo osamotený v prírode.

Skald

Vikingský potulný spevák, túla sa po svete s družinami vikingov, po večeroch ich zabáva spevom alebo hrou na nejaký hudobný nástroj. Každý vikingský jarl má svojho skalda, je to otázkou prestíže. Skaldi často putujú aj sami alebo s nejakou karavánou od mesta k mestu a bavia ostatných spevom a rozprávaním príbehov.