Albion: Temný Vek [svet pre fantasy hry na hrdinov]

Albion
Zvesti
Obyvatelia Albionu
Povolania
Mudrc
Listiny
Taverna
Zaujímavé miesta

Najnovšie zvesti

[22. január 2005]

Prebehlo rozdelenie hry na hrdinov Albion: Temný Vek na dve časti. Jednou časťou je fantasy hra na hrdinov Svet Mýtov, ktorá je univerzálna a nie je naviazaná na žiadny svet. Druhou časťou je herné prostredie Albion: Temný Vek nezávislé na použitých pravidlách akejkoľvek hry na hrdinov.

Zvesti

[22. február 2005]

Prebehlo rozdelenie hry na hrdinov Albion: Temný Vek na dve časti. Jednou časťou je fantasy hra na hrdinov Svet Mýtov, ktorá je univerzálna a nie je naviazaná na žiadny svet. Druhou časťou je herné prostredie Albion: Temný Vek nezávislé na použitých pravidlách akejkoľvek hry na hrdinov.

[22. november 2004]

S potešením oznamujem presun na novú lukratívnejšiu doménu www.rpg.sk.

[13. november 2004]

Do sekcie zaujímavé miesta pribudli nové odkazy na zaujímavé stránky. Aktualizovaná bola aj sekcia obyvatelia Albionu. Dokumenty popisujúce trpaslíkov a vlkodlakov v sekcii Listiny boli doplnené a upravené. V sekcii možnosti boli doplnené základy systému hry na hrdinov Albion: Temný vek.

[07. november 2004]

Do sekcie Listiny opäť pribudli nové veci. Po niekoľkých prebdených nociach za počítačom sa mi podarilo dokončiť vlkodlaka. Odteraz si hráči môžu vybrať aj toto stvorenie ako svoju postavu. Have fun, lovu zdar.

[27. október 2004]

Do sekcie Listiny pribudli nové veci. Je tam hexový papier vo formáte A4 a A3. Sú to PDF súbory s veľkostou 144 kb a 445 kb.

Pribudla aj ukážka z Príručky pre Pána Hry, a to konkrétne časť popisujúca rasu trpaslíkov. Súbor má 898 kb, 17 strán, obsahuje obrázky.

Tak isto aj príručka pre hráčov sa dočkala niekoľkých zmien, najväčšia sa týka systému boja väčších skupín. Je pridané aj povolanie čarodej, avšak nie je ešte celkom hotové. Súbor má 1,1 Mb, 205 strán.

[20. september 2004]

Uploadol som najnovšiu verziu pravidiel hry na hrdinov Albion: Temný Vek. Boli vykonané upravy na vybalancovanie systému. Bol zjednotený systém bonusov v pravidlách pre schopnosti.

Bol zjednodušený súbojový systém, aby nebolo treba tak veľa hádzať kockou. Zmena sa týka zbraní, v rámci danej kategórie majú zbrane rovnaké hodnoty, čo odstraňuje špekulovanie hráčov pri výbere najsilnejšej zbrane. Teraz môže každý hrať so svojou obľúbenou zbraňou.

Odstránil som posledné zvyšky systému úrovní pri rozvoji postavy, teraz je Albion: Temný Vek hra na hrdinov založená na systéme schopností.

[17. september 2004]

Mierny redesign stránok, pridané nové sekcie: zaujímavé miesta, obyvatelia Albionu, povolania a rady.

[12. september 2004]

Pridal som stránku, kde budú popísané možnosti hry na hrdinov Albion: Temný Vek.

[11. september 2004]

Uploadol som najnovšiu verziu pravidiel hry na hrdinov Albion: Temný Vek. Je tam pridaný inkvizítor a šaman, obe povolania sú hotové tak na 90%. Je pozmenený systém schopností, aby bol univerzálnejší. Umožňuje Pánovy Hry jednoduché tvorenie NPC.

[28. august 2004]

Pridal som sekciu Odkazov pre pútnikov, ktorí navštívia Albion.

[20. august 2004]

Prvé zverejnenie pravidiel hry na hrdinov Albion: Temný Vek. Som zvedavý či sa niekto ozve, či prídu nejaké reakcie.