Albion: Temný Vek [svet pre fantasy hry na hrdinov]

Albion
Zvesti
Obyvatelia Albionu
Povolania
Mudrc
Listiny
Taverna
Zaujímavé miesta

Najnovšie zvesti

[22. január 2005]

Prebehlo rozdelenie hry na hrdinov Albion: Temný Vek na dve časti. Jednou časťou je fantasy hra na hrdinov Svet Mýtov, ktorá je univerzálna a nie je naviazaná na žiadny svet. Druhou časťou je herné prostredie Albion: Temný Vek nezávislé na použitých pravidlách akejkoľvek hry na hrdinov.

Albion

Píše sa 376. slnečný cyklus po Návrate elfov, rok 420 po príchode Pána podľa počítania kresťanov.

Veľký Oheň, katastrofa, ktorej príčina zmizla v hlbinách času, spôsobil mohutné zmeny na tvári Albionu. Civilizácia sa zachovala iba na nemnohých miestach, na ostrovoch trčiacich z hlbín oceánu. Ľudia sa postupne spamätávajú z tejto katastrofy, avšak takmer všetko, čo poznali, je zničené. O svoje životy a živobytie musia tvrdo bojovať s ostatnými obyvateľmi Albionu. Keď sa z mora vynorili elfovia, aby sa vrátili do svojej starej domoviny, ľudia začali počítať slnečné cykly. Nastal nový vek, ktorí ľudia príznačne označili ako temný...

Ľudia si vytvorili nové náboženstvo, stále viac ich hľadá ochranu proti Temnote v náručí slnečného boha Hallior, ochranca svetla. Veria, že ich ochráni pred temnotou. Ale kto ich ochráni pred temnotou v ich srdciach? O to sa snaží Svätá Inkvizícia, ruka zákona Svätej Matky Cirkvi katolíckej, ktorá vyhlasuje Halliorových vyznavačov za heretikov a snaží sa ich prinavrátiť späť k viere v Boha. V plameňoch ohňov, ktoré majú kresťanov chrániť pred temnom, hynú nie len ľudskí hereciti veriaci v Halliora, ale aj elfovia, trpaslíci, goblini, orkovia a mnohí iní obyvatelia Albionu...

Na koho stranu sa pridáš? Budeš ochraňovať ľudské duše pred stvoreniami Pekla? Staneš sa rukou zákona, Svätým Inkvizítorom? Neohrozeným križiakom? Alebo v tvojom srdci drieme duša statočného Vikinga zo Severu, ktorý sa nebojí ničoho, ani cirkevných fanatikov? Trpalíka, ktorý sa v horách venuje svojmu milovanému železu a veci, ktoré vychádzajú spod jeho šikovných pracovitých rúk vyzerajú ako vyčarované a nie vyrobené? Nie si náhodou vo svojej duši elfom, túžiacim po pokojnom živote uprostred tajomného hvozdu?

Vo svete Albionu sa môžeš sa stať kýmkoľvek. Prefíkaným obchodníkom, odvážnym bojovníkom, šikovným remeselníkom, nezávislým dobrodruhom, obratným zlodejom, šialeným alchymistom, tajomným čarodejom... Stačí, ak vo svojom srdci nájdeš odvahu a vstúpiš do magického sveta Albionu...